Ngaa Waiata

These waiata publications were produced in 2013 and 2017. Audio of each waiata are available to listen below.

He Mea i Whakairo Ki Te Ngaakau

"Designs of the Heart"
01 Tuheitia
02 Tangi te Riroriro
03 Kaaore hoki koia te mamae
04 E Rere e te Ao
05 E Noho ana i te Ranga Maheuheu
06 E Noho ana i te Roro o tooku whare
07 Moe Mai Koutou
08 Karekare kau ana
09 Kaaore te Mamae e Ngau Kino
10 E Ota ki Ahau
11 Takiri ko te Ata ka Rere
12 Takiri ko te Ata i Haere ai te Makau
13 Teeraa te Marama
14 Kaaore te Rangi Nei
15 Ngaa Tongi a Taawhiao
16 Taku Taumata Tonu
17 E Kore te Aroha Nei
18 Teeraa te Awatea
19 Teeraa Te Uira
20 Takoto ana Mai
21 E Paa Too Hau
22 Raa tangi aku Mihi
23 Te Aho Tapu
24 Waikato te Awa

Tukua Ki Te Iwi

"Send Forth to the People"
01 UENUKU TE POU
02 E NOHO ANA RAA
03 KO WAIKATO E TUU ATU NEI
04 E TE IWI E
05 E NGAA IWI E
06 HAAERE RAA E HINE PIKITIA ATU RAA
07 KO TE MEA NUI
08 ANOO TE PAI
09 TUU AKE AU
10 TE MAURI O TE PUUAHA
11 KO NGAA TAI E RUA
12 E NOHO TUUHEITIA
13 ME WEHI KIA IHOWA
14 KIINGI TAAWHIAO
15 NGAA PUTIPUTI O NGAA MARAE
16 TAINUI WAKA KARANGA
17 RERENGA WAIRUA
18 HE AHA KEI TAKU UMA
19 TIIMATANGIA TE PUEA
20 TE KARU

21 TE KUPU A TE WHITI

22 HORAHORA ATU RAA

23 NGAA TAI TAMARIKI

24 E KORE AHAU E RONGO E

25 MAA TE PEENEI MAA TE KITEKITE

26 E NGAA IWI

27 TAINUI RANGATAHI

28 HEI KONEI RAA

29 TE ATAIRANGIKAAHU

30 KUA NGARO NEI HOKI E

Videos