Governance

Te Whakakitenga and Te Arataura

Te Whakakitenga is the governance body that serves to protect and advance the collective interests of our iwi. Following the 1995 Waikato Raupatu Settlement, a governance model was implemented that incorporates a democratic structure.

The role of Te Whakakitenga

Uphold, support, strengthen and protect the Kiingitanga

Protect, advance, develop and unify the interests of Waikato-Tainui.

Foster the principles of whakaiti, rangimaarie, kia tuupato and other tikanga of Waikato-Tainui among members.

Achieve and support the existing and future settlements of the Treaty of Waitangi/Te Tiriti o Waitangi and/or Raupatu claims of Waikato-Tainui.

Act as trustee of the Waikato Raupatu Lands Trust established by the Lands Trust Deed.

Act as trustee of the Waikato Raupatu River Trust established by the River Trust Deed.

Maintain the spirit and intent of the 1995 Deed of Settlement between Waikato-Tainui and the Crown, and the Trust Deeds.

Governance Representatives

TE WHAKAKITENGA (Tribal Parliament)
Chair:                            Tipa Mahuta (Waahi Paa)
Deputy Chair:               Ngatitahinga Wilson (Makaurau Marae)

TE ARATAURA (tribal executive)
Members:                   Tukoroirangi Morgan (Te Hoe o Tainui Marae)
                                     Hinerangi Raumati Tu’ua (Turangawaewae Marae)
                                     Huirama Matatahi (Waahi Paa)
                                     Jackie Collier (Taniwha Marae)
                                     Linda Te Aho (Poohara Paa)
                                     Maxine Graham (Te Puea Marae)
                                     Parekawhia McLean (Te Papa-o-Rotu Marae)
                                     Tori Ngataki (Whaataapaka Marae)
                                     Vince Hapi (Maurea Marae)
                                     Craig Barrett (Mangatoatoa Marae)
                                     Ngira Simmonds (Kaahui Ariki Representative)

Image
Te Arataura members
From Left to Right: Huirama Matatahi (Waahi Paa),  Vince Hapi (Maurea Marae), Craig Barrett (Mangatoatoa Marae), Maxine Graham (Te Puea Memorial Marae), Parekawhia Mclean (Te Papa-o-Rotu Marae), Tukoroirangi Morgan (Te Arataura Chair, Te Hoe o Tainui Marae), Tori Ngataki (Whaataapaka Marae), Linda Te Aho (Poohara Paa),  Jackie Colliar (Taniwha Marae, Te Arataura Deputy Chair), Ngira Simmonds (Kaahui Ariki Representative, TAT Deputy Chair), Hinerangi Raumati-Tu’ua (Tuurangawaewae Marae)

Te Whakakitenga Elections

Every three years our 68 Te Whakakitenga o Waikato Marae (TWoW Marae) have the opportunity to elect two people they want to represent their collective marae voice on the overarching governance body for Waikato-Tainui. This is how Te Whakakitenga o Waikato (TWoW) is made up.

If you are interested in putting your name forward, please contact your marae committee or marae trustees to find out more.

How do marae elect their TWoW reps?

The way in which marae conduct their TWoW elections is up to individual marae. Waikato-Tainui does not administer marae elections, however we will publish marae election dates once we been formally notified by the marae. All marae must however provide their membership at least 2 weeks notice of the elections date, and they must do so in a way that will reach as many of their membership as possible.

Here are a list of pre-requisites to consider if you are wanting to represent your marae on TWoW:

  • Uphold, support, strengthen and protect the Kiingitanga (which incorporates the principles of unity, the retention of the tribal base in collective ownership, and co-operation among peoples).
  • Protect, advance, develop and unify the interests of Waikato-Tainui.
  • Foster among the members of Waikato-Tainui the principles of whakaiti, rangimaarie and kia tuupato and other tikanga of Waikato-Tainui.
  • Achieve and support the existing and future settlements of the Treaty of Waitangi/Te Tiriti o Waitangi and/or raupatu claims of Waikato-Tainui.
  • Act as trustee of the Waikato Raupatu Lands Trust established by the Lands Trust Deed.
  • Act as trustee of the Waikato Raupatu River Trust established by the River Trust Deed.
  • Maintain the spirit and intent of the 1995 Deed of Settlement between Waikato-Tainui and the Crown, and the Trust Deeds

Annual Report 2022

It is with pleasure that I receive the 2021-22 Annual Report on behalf of Te Whakakitenga o Waikato and present it to our people for their consideration.

– Parekawhia McLean, Chair of Te Whakakitenga o Waikato
Download Report 2022

Our Marae

Across 33 Hapuu we have 68 Marae. 

It is our responsibility to ensure we are taking full advantage of our strengths and resources to realise our Whakatupuranga 2050 vision

See all marae

He Paatai?

If you have any questions please do not hesitate to call the secretariat team on 0800 TAINUI or email us on [email protected]