Our Vision

Maaku anoo e hanga tooku nei whare 
Ko ngaa pou oo roto he maahoe, he patatee
Ko te taahuhu, he hiinau
Me whakatupu ki te hua o te rengarenga 
Me whakapakari ki te hua o te kawariki.

I shall fashion my own house
The support posts shall be of maahoe, patatee
The ridgepole of hiinau
The inhabitants shall be raised on rengarenga 
Nurtured on kawariki.

Our Mission

Kia tupu, kia hua, kia puaawai

To grow, prosper and sustain