Kiingitanga

The King Movement is the unifying korowai of Maaori. Kiingitanga was established in 1858 to unite all tribes under the leadership of Pootatau Te Wherowhero. Its primary goals were to cease the sale of land to Paakehaa, stop inter-tribal warfare, and provide a springboard for the preservation of Maaori culture in the face of Paakehaa colonisation. As it has done for the past 160 years, the role of Kiingitanga will still be the unifying thread of all Iwi, under the seventh monarch, Kiingi Tuheitia.

“Whaiaa ko te mana motuhake”

The King Movement is the unifying korowai of Maaori. Kiingitanga was established in 1858 to unite all tribes under the leadership of Pootatau Te Wherowhero. Its primary goals were to cease the sale of land to Paakehaa, stop inter-tribal warfare, and provide a springboard for the preservation of Maaori culture in the face of Paakehaa colonisation. As it has done for the past 160 years, the role of Kiingitanga will still be the unifying thread of all Iwi, under the seventh monarch, Kiingi Tuheitia.

Strategic objectives
1. To retain our historical role as Kaitiaki o te Kiingitanga
2. To ensure Kiingitanga remains an eternal symbol of unity

Maaori Monarchy

King Potatau Te Wherowhero
May 1858 – June 1860

King Tawhiao Matutaera Te Pukepuke
Tukaroto Te-a-Potatau Te Wherowhero
July 1860 – August 1894

King Mahuta Tawhiao Potatau Te Wherowhero
September 1894 – November 1910

King Te Rata Tawhiao Potatau Te Wherowhero
November 1912 – October 1933

King Koroki Tawhiao Potatau Te Wherowhero
October 1933 – May 1966

Te Arikinui Te Atairangikaahu
May 1966 – August 2006

King Tuheitia
August 2006

Image

Te Arikinui Tuheitia Paki (current Kiingi) and Makau Ariki (Royal Consort) Atawhai

Image

We hold fast to the principles of the Kiingitanga. These principles being Whakaiti – Humility, Whakapono – Trust and Faith, Aroha – Love and Respect, Rangimaarie – Peace and Calm, Manaakitanga – Caring, Kotahitanga – Unity, and Mahi tahi – Collaboration.

Ngaa Tikanga Pou is an illustration of the Kiingitanga principles. It was designed by Korotangi Paki, son of Kiingi Tuheitia Paki.