Support our tribal businesses – Whakaora i oo taatou Pakihi

Image

Whaimanawa

Whai Manawa is a working group comprised of representatives across 12 marae, the key functions of Whai Manawa include assisting our marae, hapuu and iwi to achieve the goals of the strategic plan, Te Whakatupuranga WaikatoTainui 2050

Get in touch

Whai Mahi

Waikato