Image

Ko te putake o ORUA, ko te Whanau a Rua. Ko te Whanau a Rua tenei e korerotia ana mo nga mahi tohunga a te Maori. Na Tangaroa te
whanau a Rua. Ko ratou nga atua o te matauranga, o te mahara, o te wananga. Ka noho motuhake a Rua ki roto i nga ahuatanga o te
matauranga, tuatahi ko tona whakapapa e tuhono nei ki te tatae hekenga o te whakaro me te wananga, a ka rua, e hangai pu ana ki nga mahi
whakairo me nga mahi whaihanga ano hoki. Koia ko te matauranga o roto mai i te whare o Rua me ona kura huna, te kaupapa e whakato nei
ki roto i nga whainga matua a te Kura o RUA, ORUA. Hei whakawhenua i nga whakaro ki nga korero o nga tupuna, hei noho turangawaewae
nga korero me nga mahi o ORUA ki roto i to tatou ao Maori, motuhake nei.
Koia ra!

To understand the kaupapa of ORUA, we first have to understand the origin of the name which stems from the stories and narratives passed
down to us by our elders. The collective of Rua descend from Tangaroa, the god of the sea, and are referred to when one speaks of a Maori
expert or tohunga as Rua are seen as the holders of knowledge, thought, and learning. In addition, this also refers to the embodiment of
knowledge, thought, and learning through traditional Maori arts and crafts, including carving, the first marae, and therefore are the origins of
architecture. As such, ORUA means to be ‘of Rua’, highlighting the innate connection of our work to the origins of not only architecture, but
knowledge, learning and thought, and more importantly grounding us as a collective within Te Ao Maori.

Imbued in mātauranga Māori, ŌRUA aims to create innovative outcomes and progressive change to inspire and foster Māori excellence. We do this through the following pathways and services:
– Toi Whaihanga | Architecture and Design
– Rautaki Māori | Māori Strategy and Consultancy
– Whakawhanaketanga | Māori Leadership Development
– Tākai Ahurea | Cultural Competency

Get in touch

ŌRUA

0273180299
5 Turakina Street
Westbrook, Manawatū 4412

Point of contact
Renee Smith-Apanui

Visit website
This will be sent to ŌRUA ([email protected]) – not Waikato-Tainui.

"*" indicates required fields

Hidden
Name*
Back to Puna Pakihi

Support our tribal businesses – Whakaora i oo taatou Pakihi