Te reo & tikanga

Te Reo me oona tikanga

Te reo Maaori me ngaa tikanga o Waikato are an important part of our identity and sense of belonging. We strive to empower our tribal members by providing opportunities to strengthen and develop language and cultural competency and confidence. 

Any level and any background should be able to find a course or programme below to support your reo and tikanga journey. 

Tikanga Ora, Reo Ora is the Waikato iwi strategy which encourages the use and preservation of te reo Maaori and Waikato Tikanga. Read more about it here 

Te Pae Kaakaa

A series of waananga that caters to our more advanced te reo and tikanga practitioners, with a focus on the future upholders of our paepae (Marae endorsed).

Kua whakatuuria a Te Pae Kaakaa ki te whakapakari i oo taatou paepae i runga i oo taatou marae maha maa roto mai i ngaa kaupapa o raro iho nei: 

– Karakia/waerea 

– Ngaa kura o te karakia Paimaarire 

– Ngaa koorero tuku iho o Tainui waka 

– Kiingitanga, Kawenata, Te Paki o Matariki 

– Mooteatea, waiata tawhito, ngeri, paatere, apakura 

– Waiata, haka 

– Tikanga marae, whaikoorero, poroporoaki, mihi, karanga, pao, tangihanga 

– Reo whakataukii, tongikura, te reo ookawa, kiianga, te reo whakawhitiwhiti koorero 

– Taatai Whakapapa (aa-iwi, aa-motu) 

– Puuraakau 

– Koorero Tuupuna 

– Tuutohu Whenua 

– Waahi Tuupuna

Kotahi tau te roa o teenei kaupapa, aa, ka whakahaerehia i roto i ngaa waananga e 6 me te rangi whakamaanawa i roto i te tau. Ko Raahui Papa raaua ko Paania Papa ngaa kaiwhakahaere o te kaupapa.

The 2021 inake is now closed. Waananga dates for those who are enrolled and have been accepted are below.

Ngaa Waananga 2021

TAHI 15 – 17 o Haanuere

Whakaara Tamaiti (Puta-a-Ruru).Ka haere ki te Poukai i Kokohiinau hei taua Raatapu  (Van) 

RUA 30 Aaperira – 2 Mei

Parawera  Oowairaka. Te ara pakanga/ Te Kiingitanga/ Ngeri – Poua! 

TORU 25 – 27 Hune

Mookau. Waiata – Kaaore te roimata.

WHA 6 – 8 Akuhata

Raahui Pookeka Maurea / Horahora. Te Awa o Waikato

RIMA 24-26 o Hepetema

Taamaki Puukaki / Makaurau. Ngaa takahanga wae (Van).

ONO 29-31 o Oketopa

Maketuu / Waipapa. Te tumu o te waka Ngaa poupou o Auau-ki-te-rangi. 

WHITU 26-28 o Noema

Maungatautari. Ngaa whakaaturanga ki te Iwi, te putanga o ngaa ihu o te rangapuu tuatoru.

Te Reo Kaakaho

A series of waananga to advance tribal members’ ability to use te reo Maaori and progress their practice of Waikato tikanga  (Marae based).

Please note: due to the impact of Covid-19, we are currently reviewing the delivery of this course. 

Te Reo Taapoopokotea

A series of waananga for our kaumaatua, by our kaumaatua for the benefit of our kaumaatua.

Please note: due to the impact of Covid-19, we are currently reviewing the delivery of this course. 

Te reo aratau

A waananga that caters for taiohi to advance their use of te reo Maaori and practice of Waikato tikanga (On hold until further notice).

Please note: due to the impact of Covid-19, we are currently reviewing the delivery of this course. 

Te reo uukaipoo

An opportunity to have a dedicated kaiako come into the home to engage in te reo and to also be supported by a range of resources. 

Please note: due to the impact of Covid-19, we are currently reviewing the delivery of this course. 

Te Huinga Taniwha

An initiative that supports marae/hapuu/iwi/ puna koorero to share their narratives with their own uri first and foremost before sharing with wider tribal members through a one-day waananga.

Tongikura