Koorero Tuku Iho

TAKU TAIORETANGA SERIES 2:

Kaitootehe 1: 

Koro Tame Pokaia shares his koorero tuku iho on the significant place that is Kaitootehe and the importance of names for sites given by tuupuna.