Kōrero Tuku Iho

  • Post author:
  • Post category:

Koorero Tuku Iho TAKU TAIORETANGA SERIES 2: Taku Taioretanga Series 2 8 Videos Kaitootehe 1 4.33 Kaitootehe 2 6.23 Kaitootehe 3 3.17 Mahuta me Paoa 4.48 Ngaaruawaahia 5.17 Te Ahiwera…

Continue ReadingKōrero Tuku Iho