Waikato-Tainui Outstanding Claims Engagement Hui

May 2023 in locations around Aotearoa

Puurea mai raa e ngaa hau e whaa
Horoia mai raa e ngaa tai e rua
Maringi mai raa te wairua o ngaa maatua tuupuna
Oho mai raa ngaa uri o ngaa rau taniwha
Matika, maranga!

The Waikato-Tainui Negotiator Rahui Papa, alongside the Settlement Protection and Claims Team will be holding a round of Engagement Hui with our whaanau in May 2023. This is an opportunity to be updated on the Waikato-Tainui outstanding and remaining claims. The dates and venues are set out below.

Image
Image
Image
Image
Image
Image

RSVP

"*" indicates required fields

Hidden
Name*
I plan to attend