Mookau ki runga, Taamaki ki raro, Mangatoatoa ki waenganui
Pare Hauraki, Pare Waikato, Te Kaokao Roa o Paatetere ki te Nehenehenui
Waikato taniwha rau he piko, he taniwha, he piko, he taniwha.

Aaruka Ngaati Mahuta (Ki te Hauaauru)

Aotearoa Ngaati Korokii, Ngaati Raukawa Ki Panehaakua

Hiiona Ngaati Apakura

Horahora Ngaati Naho, Ngaati Hine, Ngaati Taratikitiki, Ngaati Pou

Hukanui Ngaati Wairere, Ngaati Makirangi

Kahotea Ngaati Apakura

Kai-a-te-Mata Ngaati Haua, Ngaati Paretekawa, Ngaati Ngutu

Kaitumutumu Ngaati Mahuta, Ngaati Whaawhaakia, Ngaati Kuiaarangi, Ngaati Tai

Makaurau – Ihumatao Te Akitai, Ngaati Paretaua, Ngaati Te Ata

Maketuu Ngaati Mahuta (Ki te Hauaauru)

Mangatangi Ngaati Koheriki, Ngaati Tamaoho, Ngai Tai

Mangatoatoa Ngaati Haua, Ngaati Paretekawa, Ngaati Ngutu

Matahuru Ngaati Hine, Ngaati Naho

Maungatautari Ngaati Korokii, Ngaati Raukawa Ki Panehaakua

Maurea Ngaati Naho, Ngaati Hine, Ngaati Taratikitiki, Ngaati Pou

Mookai Kainga Ngaati Apakura

Mootakotako Ngaati Mahuta, Ngaati Te Wehi

Ngaa Hau e Whaa Ngaati Tamaoho, Ngaati Koheriki, Ngai Tai

Ngaataierua Ngaati Tiipa, Ngaati Amaru

Ngaatira Ngaati Korokii, Ngaati Raukawa Ki Panehaakua

Ookapu Ngaati Mahuta, Ngaati Te Wehi

Ookarea Ngaati Mahuta, Ngaati Whaawhaakia, Ngaati Kuiaarangi, Ngaati Tai

Omaero Ngaati Maahanga, Ngaati Tamainupo

Ooraeroa Ngaati Taahinga

Owairaka Ngaati Korokii, Ngaati Raukawa Ki Panehaakua

Paaraawera – Te Taumata Ngaati Ruru, Ngaati Werokoko

Poihaakena Tainui

Poohara Ngaati Korokii, Ngaati Raukawa Ki Panehaakua

Pukerewa Tainui

Puurekireki Ngaati Apakura

Puukaki Te Akitai, Ngaati Paretaua, Ngaati Te Ata

Raakaunui Ngaati Haua, Ngaati Paretekawa, Ngaati Ngutu

Raungaiti Ngaati Haua, Ngaati Paretekawa, Ngaati Ngutu

Rereteewhioi Te Akitai, Ngaati Paretaua, Ngaati Te Ata

Rukumoana Ngaati Haua, Ngaati Paretekawa, Ngaati Ngutu

Tahunakaitoto Te Akitai, Ngaati Paretaua, Ngaati Te Ata

Taniwha – Tangoao Ngaati Mahuta, Ngaati Whaawhaakia, Ngaati Kuiaarangi, Ngaati Tai

Tauhei Ngaati Wairere, Ngaati Makirangi

Taupiri Ngaati Mahuta, Ngaati Whaawhaakia, Ngaati Kuiaarangi, Ngaati Tai

Tauranganui Ngaati Tiipa, Ngaati Amaru

Te Aakau Tainui

Te Awamaarahi Ngaati Tiipa, Ngaati Amaru

Hoe-o-Tainui Ngaati Wairere, Ngaati Makirangi

Te Iti-a-Hauaa – Tauwhare Ngaati Haua, Ngaati Paretekawa, Ngaati Ngutu

Te Kaharoa – Aramiro Ngaati Maahanga, Ngaati Tamainupo

Te Kauri Ngaati Mahuta, Ngaati Whaawhaakia, Ngaati Kuiaarangi, Ngaati Tai

Te Kooraha Ngaati Mahuta (Ki te Hauaauru)

Te Koopua Ngaati Apakura, Ngaati Mahuta

Te Kotahitanga Ngaati Tiipa, Ngaati Amaru

Te Ohaaki Ngaati Mahuta, Ngaati Whaawhaakia, Ngaati Kuiaarangi, Ngaati Tai

Te Papaorotu Ngaati Maahanga, Ngaati Tamainupo

Te Papatapu Ngaati Hikairo, Ngaati Te Wehi

Te Poho O Tanikena/Opuatia Tainui

Te Puea Ngaati Mahuta, Ngaati Whaawhaakia, Ngaati Kuiaarangi, Ngaati Tai

Te Tihi o Moerangi – Makomako Ngaati Mahuta, Ngaati Te Wehi

Te Tokanganui-a-Noho Ngaati Apakura

Tikirahi Ngaati Taahinga

Tuurangawaewae Ngaati Mahuta, Ngaati Te Wehi

Umupuia Ngai Tai, Ngaati Tamaoho, Ngaati Koheriki

Waahi Ngaati Mahuta, Ngaati Whaawhaakia, Ngaati Kuiaarangi, Ngaati Tai

Waikare Ngaati Naho, Ngaati Hine, Ngaati Taratikitiki, Ngaati Pou

Waikaretuu-Weraroa Tainui

Waikeri-Tangirau Ngaati Mahuta, Ngaati Te Wehi

Waimakariri Ngaati Haua, Ngaati Paretekawa, Ngaati Ngutu

Waingaro Ngaati Maahanga, Ngaati Tamainupo

Waipapa Ngaati Hikairo, Ngaati Puhiawe

Waitii Ngaati Wairere, Ngaati Makirangi

Whaataapaka Ngaati Tamaoho, Ngai Tai, Ngaati Koheriki

Ngaa-Marae-o-Waikato-Tainui